Rani Sarajlić

Rani Sarajlić kao i rani Seljvinski,
nit pije rakiju nit pije viski.

On previše veruje svakom i svima.
Rani Sarajlić kao rana zima.

Rani Sarajlić, to su prvi dani slobode.
Rani Sarajlić misli jedino na ode.

Od njih one ne stiže ni da se obesi.
Rani Sarajliću, gde si sada, gde si?

No comments: