Prijateljima iz bivše Jugoslavije

Šta se to preoknoć s nama zbi,
prijatelji?

Ne znam
štaradite.

Šta pišete.

S kim pijete.

Koje knjige čitate.

Ne znam čak
ni jesmo li više uopšte prijatelji.

No comments: