Na stoti rođendan Josipa Broza

Kakav god da je bio,
bio je šef najsretnije jugoslovenske države.

U toj državi
Vojislav Šešelj je uspio i doktorirati.

A mi u njegovoj ne bismo mogli
ni da dišemo.

No comments: