Učitelji

Rilke nas uči
da nigdje nema svijeta do u nama samima.

Pasternak nas uči
da je nemoguće na kraju kao u kakvu jeres ne zapasti u nečuvenu jednostavnost.

Sandberg nas uči
da je poezija postizanje sinteze zumbula i biskvita.

Majakovski nas uči
da je najstrašnija od svih amortizacija amortizacija srca.

Neruda nas uči
da sve što smo otkrili u životu otkrili smo u sebi samima.

Lorka nas uči
da je poezija nemoguće učinjeno mogućim.

Breht nas uči
da su od svih stvari najdragocjenije one koje su bile u upotrebi.

Andrić nas uči
da se najveći efekat u poeziji postiže kad pjesniku pođe za rukom da čitaoca iznenadi nečim nepoznatim

Galčinjski nas uči
da uvijek vrijedi pokušati biti lampa za ljude a kafa za anđele.

Blok nas uči
da samo onaj koji voli ima pravo na zvanje čovjeka.
(1984)

No comments: