"Sutra će se ljudi sastajati..."

Sutra će se ljudi sastajati ispod plastičnih lipa,
iz upotrebe možda će izaći i mrtvačka kola.
A mi smo imali sreću: ovo prava mesečina za nesrećne sipa
svoju svetlost preko našeg bola.

Mi smo imali sreću. Nas još uvek može da obraduj maslačak u polju,
a u sutrašnjim rečenicama jedva ako reči maslačak uopšte bude.
Progres se toliko rašepurio da se bojim da je na pomolu
vreme u kome ćemo dobiti i prve umetne ljude.

Oni će imati sve kao i mi, svoje klubove, svoja svetilišta.
Imaće svoje pesnike, poneki od njih možda će i vaseljensko ime steći.
Igraće golf, skupljati marke, organizovati festivale, posećivati pozorišta.
Imaće sve kao i mi, samo što "Ja te volim" neće znati reći.
(1969)

No comments: