Da je barem 1993. godina

Da je barem ona strašna,
po poniženju ni sa čim uporediva
1993. godina
kada nismo imali niečeg
sem jedno drugog.

Barem da je ta strašna,
ta milion puta prokleta 1993. godina!

Još punih pet godina
mogao bih da te gledam
i da te držim za ruku!
(Juli 1998.)

No comments: